Birikim UFRS nedir?

Platform; birbiri ile entegre çalışan UFRS Düzeltmeleri ve Konsolidasyon modüllerinden oluşur. Modüller isteğe bağlı olarak birbirinden bağımsız veya tek başına da kullanılabilir.
Her iki modül de şirketlerin kendilerine ait muhasebe programlarından elde edilmiş mizanları veri kabul ederek,  UFRS düzeltmeleri ve/veya konsolidasyon işlemleri yapabilir.

Birikim UFRS, işletmelerin mevcut muhasebe sistemleri ile entegre edilebilir.

1. UFRS Düzeltmeleri Modülü

Enflasyon Muhasebesinin yanı sıra; ertelenmiş vergi etkisi, değer düşüklüğü karşılıkları, reel finansman giderlerinin hesaplanması ve ayrıştırılması, yatırım harcamalarının avans safhasından itibaren düzeltilmesi, duran varlıkların düzeltme ve amortisman kayıtlarının oluşturulması ve benzeri hesaplamalar otomatik olarak yapılır.
Senetli veya senetsiz alacak ve borçların reeskontu, kıdem tazminatı karşılığı ayrılması, vadeli alış ve satışlardaki vade farkının ayrıştırılması gibi kayıtlarda otomatik verilebilir.
Yukarda bahsi geçen düzeltmeler haricinde her türlü düzeltme ve sınıflandırma kaydı yapmaya elverişlidir. UFRS, US GAAP vb standartlar düşünülerek oluşturulan Yabancı Para Çevrimi özelliği mevcuttur.
UFRS gerekliliklerine uygun raporlamanın yanında Vergi Usul Kanunu (VUK), SPK, US GAAP gibi farklı muhasebe ve raporlama standartlarına uygun mali tablolar oluşturulabilir. .
Sistem tarafından ihtiyaç duyulan dış veriler (mizan, hesap planı, sabit kıymet verileri vb.) "text" formatında veya "excel" üzerinden alınabilir. Dış verilerdeki hatalı ve çelişen kayıtlar için kullanıcı otomatik olarak uyarılır.
Her aşamadaki yönlendirmeleri ve yardım menüsü sayesinde, uzman olmayan kullanıcılar tarafından da rahatlıkla kullanılabilir.

2. Konsolidasyon Modülü

   Farklı lokasyonlardaki, farklı şirketlerden gelen veriler birleştirebilir.
   Değişik katılım yüzdelerine göre farklı konsolidasyon metotları uygulanabilir.
   Sınırsız sayıda konsolidasyon paketi tanımlanabilir. Bu sayede sektörel bazda konsolide raporlar alınabilir (tekstil grubu konsolide, konsolide holding vb).
   Konsolide Holding hesap planının detaylı oluşturulması sayesinde tüm grup içi işlemlerin eliminasyonu otomatik yapılabilir.
   Değişik periyotlara göre iştirak yüzdeleri tanımlanabilir. Bu sayede azınlık payları manuel müdahaleye gerek kalmaksızın yapılabilir.
   Tam Konsolidasyon, Müşterek Yönetim Metodu ve Özkaynak Yöntemi olarak 3 farklı yöntemle konsolide mali tablolara ulaşılabilir.

3. Raporlama

   Bilanço, gelir tablosu vb mali tabloların yanı sıra 40’in üzerinde denetleme mantığına uygun hazırlanmış kontrol raporu yer alır.
   Raporlar, Dil Seçeneği özelliği ile İngilizce ve/veya istenen başka dillerde alınabilir.
   Raporlar Excel, Word gibi MS Office uygulamalarına aktarılabilir.
   Raporlama aracının esnekliği sayesinde istenildiği kadar değişik formatta ve türde rapor oluşturulup tanımlanabilir.
   Raporlama aracı geçmiş dönemlerle cari dönem karşılaştırılmasına imkan tanır.
   Drill-down'larla genel bilgilerden detay bilgilere ulaşılabilir.

Uzman Görüşü

"USTA ’nın farklılığı, kendi uzmanlıklarının ötesinde, üzerinde çalıştıkları projelerin konularına da bir uzman gibi nüfuz etmelerinden ileri gelmektedir. Yenilikleri ve gelişmeleri sürekli izleyerek, sorunlara işletme özelinde uygulanabilir gerçekçi çözümler üretmek onları farklı kılıyor."

Bülent Üstünel- Kurucu Ortak / Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi - BDO Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Müşteri Görüşü

“2002 yılında Enflasyon muhasebesine geçiş sürecinde tanıştığımız siz değerli USTA ekibine,
2002 yılından bu yana vermiş olduğunuz teknik destek ve danışmanlık konularındaki hızlı geri dönüşleriniz ve sağladığınız çözümler , konsolidasyon süreçlerinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarınız ve başarılı sonuçları için çok teşekkürler....”

Zeynep Şenoğlu – Muhasebe Müdürü - Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.

 
© Usta Bilgi Sistemleri A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.